FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज

कोरोना प्रकोप रोकथाम बारे सूचना ।

PDF icon CamScanner 05-06-2021 18.28.pdf

सेवा प्रवाह व्यवस्थित गरिएको बारे सूचना ।

PDF icon सेवा प्रवाह सम्बन्धि सूचना.pdf

शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon दर वन्दि मिलान सम्बन्धि.pdf

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

यो सुचना मिति २०७८।०१।२० गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशन गरिएको छ।

PDF icon करार सेवामा पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना.pdf

फौजी किराको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा।

PDF icon फौजी किराको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा।.pdf

लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रबर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा भेडा तथा चौरी प्रबर्द्धन कार्यक्रमको निबेदन माग सम्बन्धि सुचना ।

अनुसुची यसै सुचना साथ संलग्न गरिएको छ।

PDF icon लगत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रबर्द्धन कार्यक्रम.pdf

परिक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

PDF icon परिक्षा संचालन सम्बन्धमा.pdf

सामाजिक परिक्षण र फलोअप सम्बन्धमा ।

PDF icon सामाजिक परिक्षण र फलोअप सम्बन्धमा.pdf

बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

PDF icon बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा.pdf

घटना दर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

PDF icon घटना दर्ता सम्बन्धी सुचना पन्जिकरण.pdf

Pages