FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज

सामाजिक सुरक्षा नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon CamScanner 07-18-2021 19.04_2.pdf

सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

PDF icon combinepdf (22).pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

PDF icon CamScanner 07-14-2021 17.17.pdf

यस गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभा अधिबेशन तथा सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको बारे सूचना ।

PDF icon CamScanner 07-13-2021 20.59_1.pdf

कोरोना प्रकोप रोकथाम बारे अत्यन्तै जरुरी सूचना ।।

PDF icon CamScanner 07-13-2021 20.59_2.pdf

गैर सरकारी संस्थाको आ.व. २०७८/०७९ को कार्यक्रम पेश गर्ने बारेको सूचना ।

PDF icon CamScanner 07-11-2021 12.10.pdf

गाउँसभाको बर्खे अधिवेशन आव्हान सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना।

PDF icon CamScanner 07-09-2021 19.26.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon CamScanner 07-09-2021 19.09_3.pdf

गाउँपालिका स्तरिय आधारभुत तह (कक्षा-८) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

PDF icon CamScanner 07-05-2021 16.53.pdf, PDF icon combinepdf (3).pdf

यस गाउँपालिकामा सकृय रहेको सहकारी संस्थाहरुले विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon CamScanner 06-29-2021 18.28.pdf

Pages