FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

नोट: यो सूचना २०७७/०८/१६ गतेको ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

नोटः यो सूचना २०७७/०८/१२ गतेको अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृत करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

नोटः यो सूचना २०७७/०८/०४ गतेको अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।

Pages

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि