FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि विकास शाखाको मासिक कार्य सम्पादन विवरण ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon CamScanner 01-26-2024 22.06.pdf

परीक्षाको समय तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

PDF icon CamScanner 01-21-2024 18.27.pdf

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/10109

PDF icon CamScanner 01-21-2024 17.31.pdf, PDF icon LISA Nepal - Details.pdf

संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

PDF icon CamScanner 01-19-2024 19.47.pdf

संक्षिप्त सुची तथा परिक्षा सम्बन्धमा ।

PDF icon सुचना सुची.pdf

अन्तिम त्रैमासिक माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

PDF icon अन्तिम त्रैमासिक.pdf

Pages