FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७९/८० ७९/८० 07/30/2022 - 00:00 PDF icon २. आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपुर्ति सम्बन्धि मापदण्ड,२०७८ ७९/८० 07/18/2022 - 17:01 PDF icon स्थानीय-तहमा-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्बन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि, २०७८ ७८/७९ 05/20/2022 - 17:40 PDF icon ५. एक शिक्षण संस्था एक उद्धम कार्यान्वयन कार्यढाँचा.pdf
नीति-कार्यक्रम-तथा-बजेट-बक्तव्य-२०७८/०७९ ७८/७९ 08/24/2021 - 09:02 PDF icon नीति-कार्यक्रम-तथा-बजेट-बक्तव्य-२०७८०७९.pdf
अपांग, अशक्त, दिर्घरोगी सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 15:18 PDF icon ४. अपांग,दिर्घरोगी सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 15:16 PDF icon ३. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 15:05 PDF icon २. राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 14:20 PDF icon १. सार्वजनिक जवाफदेहिता संबन्धि कार्यविधि, २०७८.pdf
सिदिङ्वा गाउँपालिकाको सवारी साधन परिचालन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/28/2021 - 13:19 PDF icon सवारी साधन परिचालन र व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७६ (परिमार्जित).pdf
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन संबन्धि कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/28/2021 - 12:52 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन - सिदिङ्वा फाइनल.pdf

Pages