FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री नरबहादुर कडरीया

अध्यक्ष

9807928555

श्री जीवन कुमार ताम्लिंङ 9815941707

उपाध्यक्ष

9815941707

श्री विजय प्रकाश चापागाई

१ नं. वडा अध्यक्ष

९८४२६७२८९७

श्री कृष्ण बहादुर पौडेल

२ नं. वडा अध्यक्ष.

९८४४६६१८३७

श्री हस्त बहादुर खनाल

३ नं. वडा अध्यक्ष.

९८१४०५४३८१

श्री नन्दलाल गौतम

४ नं. वडा अध्यक्ष.

९७४२६४०११८

श्री तेजेन्द्र कुमार लिम्बु

५ नं. वडा अध्यक्ष.

९८१४९३३५२२

श्री तार्सदिप लिङ्देन

६ नं. वडा अध्यक्ष.

९८०३५८५५९०

श्री पृथ्वी कुमार राई

७ नं. वडा अध्यक्ष.

९८२४९९५६४९७

श्री मनमाया दाहाल

कार्यपालिका सदस्य

९७४२६३७३९१

श्री छत्रमाया इजम

कार्यपालिका सदस्य

९७४२६२९७५५

श्री प्रकाश राई

कार्यपालिका सदस्य

९८४४६३३९५८

श्री रेणुका पन्दाक

कार्यपालिका सदस्य

९८०८३०८१४४

श्री दिपेन्द्र परियार दर्जी

कार्यपालिका सदस्य

९८१४९८८०४४

श्री रेनु लिम्बु

कार्यपालिका सदस्य

9804970699

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि