FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तह वृद्धि फारम ७९/८० 06/08/2023 - 11:16 PDF icon तह बृधि फारम.pdf
उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएका सामुदायीक माध्यमिक र आधारभुत विद्यालयले पेश गर्ने मुल्याङ्कन फारम ७९/८० 08/29/2022 - 16:13 PDF icon आधारभूत विद्यालय.pdf, PDF icon माध्यमिक विद्यालय.pdf
रोजगार सहायकको आवेदन फारम ७९/८० 07/26/2022 - 16:16 PDF icon रोजगार सहायक पदको आवेदन फाराम.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन - म.ले.प. फा.नं. ९०९ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:26 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
दाखिला प्रतिवेदन - म.ले.प. फा.नं. ४०३ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:17 PDF icon दाखिला प्रतिबेदन.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७७/७८ 07/17/2021 - 17:32 PDF icon सम्पति विवरणको फारम - स्याम्पल.pdf, PDF icon सम्पत्ति विवरण खामको ढाँचा.pdf
खरिद आदेश - म.ले.प. फा.नं. ४०२ ७७/७८ 07/17/2021 - 16:49 PDF icon खरिद आदेश.pdf
सरुवा हुँदा पारिवारिक लागत - म.ले.प. फा. नं. ९०६ ७७/७८ 07/17/2021 - 16:42 PDF icon सरुवा हुंदा पारिवारिक लगत.pdf
भुक्तानीको रसिद/भरपाई - म.ले.प. फा.नं. २०६ ७७/७८ 07/17/2021 - 16:37 PDF icon भरपाई.pdf
सवारी लगबुक (म.ले.प. फा.नं. ९०५) ८०/८१ 07/17/2021 - 16:34 PDF icon सवारी लगबुक.pdf

Pages