FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७८/०७९ पहिलो त्रैमासिक ७८/७९ Tuesday, November 16, 2021 - 10:02 PDF icon सामाजिक सुरक्षा पहिलो चौमासिक आ.व. २०७८-०७९.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७७/०७८ तेस्रो चौमासिक ७७/७८ Tuesday, July 6, 2021 - 23:22 PDF icon सामाजिक सुरक्षा तेस्रो चौमासिक विवरण ०७७-०७८.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७७/०७८ दोस्रो चौमासिक ७७/७८ Monday, May 24, 2021 - 09:56 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७७-०७८ दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७७/०७८ पहिलो चौमासिक ७७/७८ Saturday, December 19, 2020 - 12:26 PDF icon Taplejung_Sidingwa_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७६/०७७ तेस्रो चौमासिक ७६/७७ Saturday, December 19, 2020 - 12:25 PDF icon Taplejung_Sidingwa_SocialSecurityVarpaiDetailReport 2076-077 3rd.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७६/०७७ दोस्रो चौमासिक ७६/७७ Saturday, December 19, 2020 - 12:24 PDF icon Taplejung_Sidingwa_SocialSecurityVarpaiDetailReport 2076-2077 second.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७६/०७७ पहिलो चौमासिक ७६/७७ Saturday, December 19, 2020 - 10:35 PDF icon Taplejung_Sidingwa_SocialSecurityVarpaiDetailReport 2076-2077 FIRST.pdf
०१ नं वडा सामाजिक सुरक्षा अभिलेख ७४/७५ Saturday, February 3, 2018 - 00:34 PDF icon अभिलेख किताब.pdf