FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री नरबहादुर कडरीया अध्यक्ष 9807928555
श्री जीवन कुमार ताम्लिंङ 9815941707 उपाध्यक्ष 9815941707
श्री विजय प्रकाश चापागाई १ नं. वडा अध्यक्ष ९८४२६७२८९७
श्री कृष्ण बहादुर पौडेल २ नं. वडा अध्यक्ष. ९८४४६६१८३७
श्री हस्त बहादुर खनाल ३ नं. वडा अध्यक्ष. ९८१४०५४३८१
श्री नन्दलाल गौतम ४ नं. वडा अध्यक्ष. ९७४२६४०११८
श्री तेजेन्द्र कुमार लिम्बु ५ नं. वडा अध्यक्ष. ९८१४९३३५२२
श्री तार्सदिप लिङ्देन ६ नं. वडा अध्यक्ष. ९८०३५८५५९०
श्री पृथ्वी कुमार राई ७ नं. वडा अध्यक्ष. ९८२४९९५६४९७
श्री मनमाया दाहाल कार्यपालिका सदस्य ९७४२६३७३९१
श्री छत्रमाया इजम कार्यपालिका सदस्य ९७४२६२९७५५
श्री प्रकाश राई कार्यपालिका सदस्य ९८४४६३३९५८
श्री रेणुका पन्दाक कार्यपालिका सदस्य ९८०८३०८१४४
श्री दिपेन्द्र परियार दर्जी कार्यपालिका सदस्य ९८१४९८८०४४
श्री रेनु लिम्बु कार्यपालिका सदस्य 9804970699