FAQs Complain Problems

समाचार

योजनाको पेस्की लिन के गर्नुपर्छ?

१. उपभोत्ता समितिको पेस्की लिने सम्बन्धी निर्णय (जम्मा बजेटको ३३ प्रतिशत)।

२.पेस्कीका लागि उपभोत्ता समितिको लेटरप्याडमा निवेदन।