FAQs Complain Problems

समाचार

सिदिङ्वा गाउँपालिकाको तर्फवाट श्री छातेढुङ्गा युवा कल्व द्वारा आयोजित "फालेलुङ कप भलिवल टुर्नामेन्ट पहिलो संस्करण २०७८"मा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भलिबल खेलाडीहरुलाई सम्मान तथा हौसला स्वरुप रु. ३००००।- को चेक हस्तान्तरण कार्यक्रमको तस्विरहरु ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि