FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको लागि आबश्यक मेशिनरी औजार खरिद संबन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र (अनलाइन) आब्हान गरिएको सूचना

नोट : यो सूचना मिति २०७७/०९/१२ गतेको कारोवार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: