FAQs Complain Problems

समाचार

नर बहादुर कडरिया

टोल: 
महेले
फोटो: 
मोबाईल: 
9807928555
लिङ्ग: 
पुरुष
आमाको नाम: 
जानुका देवी कडरिया
बाबुको नाम: 
बम बहादुर कडरिया
वैवाहिक स्थिति: 
विवाहित
पति/पत्निको नाम: 
तुल्सा कडरिया
मातृ भाषा: 
नेपाली
शैक्षिक योग्यता: 
प्राविधिक एलएलसी
अध्ययनको विषय: 
None
राजनीतिक दल: 
नेपाली काँग्रेस
विदेश भ्रमण: 
None
वडा नं: 
स्थानीय तहको प्रकार: 
गाउँपालिका
जिल्ला: 
ताप्लेजुङ
प्रदेश: 
प्रदेश नं १
पद: 
प्रमुख/अध्यक्ष
अध्ययन संस्था: 
श्री सिनाम मा.वि सिनाम
अध्ययन गरेको देश: 
नेपाल
राजनीतिक अनुभव: 

मिति २०४९ मा गा.वि.स अध्यक्ष पुन २०५४ मा गा.वि.स अध्यक्ष

विगतको पेशा र अनुभव: 

कृषी

जन्म मिति (वर्ष): 
२०१६
जन्म मिति (महिना): 
जन्म मिति (गते): 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि