FAQs Complain Problems

समाचार

दलित प्रमाणित तथा सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
गाउँपालिका अध्यक्ष तथा प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाको कार्यालय / वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरिकता
  • निवेदन
प्रक्रिया: 

प्रशासन शाखा मार्फत गाउँपालिका अध्यक्षलाई निवेदन गर्ने