FAQs Complain Problems

समाचार

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
आवश्यक कागजात तथा सिस्टममा समस्या नभएमा १ घन्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन सम्म निशुल्क त्यसपछि रु २००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • वुवा तथा आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र
  • निवेदन