FAQs Complain Problems

समाचार

चिठ्ठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन, उजुरी आदी दर्ता गर्ने

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
दर्ता चलानी इकाई
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
  • पत्र/निवेदन आदि ।
  • प्रमाणित गर्ने कागजात ।
प्रक्रिया: 
  • दर्ता चलानी ईकाईमा बुझाउनु पर्ने