कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री लोक प्रसाद फागो प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कार्यालय प्रमुख lokwanem11@gmail.com 9742691940
श्री उमाशंकर गुप्ता इन्जिनियर
श्री सत्येन्द्र प्रसाद यादव सि.अ.हे.ब स्वास्थ्य शाखा yadavsatendra626@gmail.com ९८५४०२७१३४
श्री सन्तोष कुमार महतो 9843907247 सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा mesantoshkumar@yahoo.com 9843907247
सिताराम तिमल्सीना नायव सृब्बा जिन्सि तथा प्रशासन शाखा 9852681190
रामचन्द्र कट्टेल पशु सेवा प्रमुख पशु सेवा शाखा
श्री शान्तिराम रेग्मी लेखापाल लेखा शाखा shantiramregmi77@gmail.com 9862033010
श्री रंगलाल पाेखरेल खरिदार ६ नं वडा सचिव 9843640042
धन बहादुर शाही खरिदार ३ नं वडा सचिव 9848376400
श्री सविन भट्टराई नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधीक पशु सेवा शाखा sabin.ilam@gmail.com 9852679368
अख्तर हुसैन सव इन्जिनियर योजना तथा अनुगमन शाखा
रूद्र प्रसाद बेघा सव इन्जिनियर प्राविधिक rudrabegha@gmail.com 9852681397
सृजना राई सहायक महिला विकास निरीक्षक
प्रकाश खडका कम्प्युटर अपरेटर cilichung1@gmail.com 9815000559
उदिप बेघा कार्यालय सहयोगि सिदिङ्वा गाउँपालिका ९८०७९३५९४२
दावा किपा शेर्पा कार्यालय सहयोगि सिदिङ्वा गाउँपालिका ९८१६०३४७६३
अशोक लिम्बु कार्यालय सहयोगि ९८१८६८०३०३
अर्जुन खड्का कार्यालय सहयोगि ९८१४०६३५०२

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि