कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री लोक प्रसाद फागो प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कार्यालय प्रमुख lokwanem11@gmail.com 9742691940
श्री उमाशंकर गुप्ता इन्जिनियर
श्री सत्येन्द्र प्रसाद यादव सि.अ.हे.ब स्वास्थ्य शाखा yadavsatendra626@gmail.com ९८५४०२७१३४
श्री सन्तोष कुमार महतो 9843907247 सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा mesantoshkumar@yahoo.com 9843907247
सिताराम तिमल्सीना नायव सृब्बा जिन्सि तथा प्रशासन शाखा 9852681190
रामचन्द्र कट्टेल पशु सेवा प्रमुख पशु सेवा शाखा
श्री शान्तिराम रेग्मी लेखापाल लेखा शाखा shantiramregmi77@gmail.com 9862033010
श्री रंगलाल पाेखरेल खरिदार ६ नं वडा सचिव 9843640042
धन बहादुर शाही खरिदार ३ नं वडा सचिव 9848376400
श्री सविन भट्टराई नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधीक पशु सेवा शाखा sabin.ilam@gmail.com 9852679368
अख्तर हुसैन सव इन्जिनियर योजना तथा अनुगमन शाखा
रूद्र प्रसाद बेघा सव इन्जिनियर प्राविधिक rudrabegha@gmail.com 9852681397
प्रकाश खडका कम्प्युटर अपरेटर cilichung1@gmail.com 9815000559
उदिप बेघा कार्यालय सहयोगि सिदिङ्वा गाउँपालिका ९८०७९३५९४२
दावा किपा शेर्पा कार्यालय सहयोगि सिदिङ्वा गाउँपालिका ९८१६०३४७६३

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि