ग्यालरी

जिल्ला समन्वय समिति र सिदिङ्वा गा.पा को संयुक्त आयोजनामा एकिकृत सम्पती कर, योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापन र स्थानिय सरकार संचालन सम्बन्धी विषयक तालिम जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीका लागि सिदिङ्वा गापाको सभाहल भित्र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी-श्री मोहन ब.

मिति: 06/09/2018 - 06:56
training, , , , , , , ,
मिति: 08/29/2017 - 07:51