FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको सम्बन्धमा ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा सिदिङ्वा गाउँपालिका तथा श्री भञ्ज्याङ मा.वि.

आ.व २०७६/७७को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

सिदिङ्वा गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री जीवन कुमार ताम्लिङ ज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व २०७६/७को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट का केही फोटोहरु ।

Pages

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि