FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

“मेलमिलाप सम्बन्धी आठ दिने आधारभुत तालीम” सम्पन्न सम्बन्धमा

सिदिङ्वा गाउँपालिका न्यायिक समितिको आयोजना, सिदिङ्वा गाउँकार्यपालिका ताप्लेजुङको आर्थिक सहयोग र मानव अधिकार मञ्च नेपाल ईलामको सहजीकरणमा मिति २०७५ फागुन ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म आयोजित (४८ घण्टाको) “मेलमिलाप सम्बन्धी आठ दिने आधारभुत तालीम” माननीय जिल्ला न्यायाधीश कृपासुर कार्की ज्यूको प्रमुख अ

सिदिङ्वा गा.पा को सातै वडा मा अब राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिने।

यस सिदिङ्वा गाउँपालिकको सात वटा वडा मध्ये सादेवा, आङ्खोप र साव्लाखु क्र.स वडा नं.

Pages

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि