FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र खरिद गर्ने र पेश गर्ने म्याद संशोधन संबन्धमा

७६/७७ 04/06/2020 - 09:59 PDF icon New Doc 04-06-2020 09.15.42.pdf

जस्तापाता, बिजुली पोल तथा पाइप खरिद संबन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित शिलबन्दी प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

७६/७७ 03/18/2020 - 13:26 PDF icon New_Doc_2020-03-18_11.31.44[1].pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान गरिएको बारे (जस्तापाता, बिजुली पोल र पाइप)

७६/७७ 03/03/2020 - 11:43 PDF icon notice scan.pdf

सूची दर्ता गर्ने तथा अद्यावधिक गर्ने संबन्धी सूचना

७६/७७ 02/19/2020 - 13:55 PDF icon सूची दर्ता गर्ने संबन्धी सूचना.pdf

झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत फेब्रिकेटेड स्टिल पार्ट पुर्जा आपुर्तिको लागि बोलपत्र आब्हान गरिएको सूचना

७६/७७ 02/19/2020 - 12:04 PDF icon Invitation for Bids Scan Copy.pdf

साब्लाखु हुंदै आंखोप सादेवा कालीखोला तिम्बुङपोखरी पुग्ने मोटरबाटो निर्माण योजनाको बोलपत्र आब्हान गरिएको बारे

७६/७७ 02/12/2020 - 12:09 PDF icon invitation for bids scann copy.pdf

Invitation For Bids

७५/७६ 04/17/2019 - 12:14 PDF icon Sidingba Tender Notice Final.pdf

हल्का चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 12/09/2018 - 13:32

Invitation Bid for the Procurement & Supplying Of Equipment & Vehicle.

७४/७५ 02/02/2018 - 12:33 PDF icon Invitation for Bids.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि