FAQs Complain Problems

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको सम्बन्धमा ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा सिदिङ्वा गाउँपालिका तथा श्री भञ्ज्याङ मा.वि. लिम्वुदिन द्धारा हाजिरी जवाफ तथा वक्तत्व कता प्रतियोगिता कार्यक्रम, गाउपालिकाको अध्यक्ष श्री नर वहादुर कडरिया, उपाध्यक्ष श्री जीवन कुमार ताम्लिङ साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोक प्रसाद फागो लगायत गाउँपालिका सदस्य ज्यूहरु को उपस्थितिमा विधार्थीहरुलाई पुरस्कार वितरण गरि भव्यताका साथ कार्यक्रम सम्पन्न भयो।

आर्थिक वर्ष:

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि