मिती २०७४/११/२१ गते सिभिल ईन्जिनियर र कम्प्युटर अपरेटर परिक्षामा सफल उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सुचना।

आर्थिक वर्ष: