"पुर्ण खाेप सुनिश्चित भविष्य, पुर्ण खाेप युक्त सिदिङवा गाँउपालिका" घाेषणा कार्यक्रम

"पुर्ण खाेप सुनिश्चित भविष्य, पुर्ण खाेप युक्त सिदिङवा गाँउपालिका" घाेषणा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष (कार्यक्रमका सभाध्यक्ष) श्री नरबहादुर कडरिया , प्रमुख अतिथि श्री डिल्ली रमण पाैडेल (जिल्ला प्रशाशन कार्यलय) ,विशिष्ट अतिथिहरू गा पा उपाध्यक्ष श्री जीवन कुमार ताम्लिङ्, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयका प्रतिनिधि श्री दिनेश राय, स्वास्थ्य संयोजक श्री सत्येन्द्र प्रसाद यादव साथै विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, पत्रकारहरूकाे उपस्थितिमा पानसमा दियाे बालि घाेषणा गरियाे ।

आर्थिक वर्ष:

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि